Kosten, aanmelden en voorwaarden Masterclass Total Workforce Management

De deelnameprijs bedraagt €795,- (excl. BTW) per persoon. De tweede en derde persoon van dezelfde organisatie ontvangen € 50,- korting op de deelnameprijs.

Bij de prijs zijn koffie/thee, lunch en documentatie inbegrepen. Na ontvangst van de factuur dient u het bedrag binnen 14 dagen (uiterlijk voor aanvang van het congres) te voldoen.

Communicatiepartners
Als abonnee of lid van één van onze communicatiepartners (zie onze partners), geniet u € 50,- korting op de deelnameprijs.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via onze aanmeldpagina.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de masterclass ontvangt u een officieel bewijs van inschrijving en een routebeschrijving. Heeft u vijf werkdagen voor aanvang van de masterclass nog geen bevestiging ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Verhinderd?
Als u verhinderd bent, kunt u in uw plaats een collega laten deelnemen, mits deze in het bezit is van uw inschrijving. Indien u uw inschrijving wilt annuleren dient u rekening te houden met de volgende regelingen. U kunt tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden van het congres annuleren. Annuleren dient per aangetekend schrijven te geschieden. Bij annulering tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden, berekenen wij u € 50,- (excl. BTW) aan administratiekosten. Bij latere annulering bent u het volledige bedrag verschuldigd. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op een 2e of 3e aanmelding.

Facturering en betaling
Facturen zullen per email worden verzonden naar het opgegeven emailadres. Indien je ervoor kiest de factuur naar de crediteurenadministratie te laten mailen, dienen juiste tenaamstelling, factuuradres en eventueel, binnen de onderneming voor betaling noodzakelijk, inkoop-/ordernummers ingevuld te worden op het online aanmeldingsformulier. Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
NB: Voor het meest actuele programma verwijzen wij je graag naar de website www.masterclass-twm.nl. Eventuele wijzigingen in het programma zijn voorbehouden aan de organisatie.

Op al onze congressen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.